[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR TIXOFILLER 313E0

Descripción

Masilla epoxi de dos componentes, sin disolvente, tixotrópica.

 

Área de uso

- Colocación mallas fibra de vidrio de refuerzo.

- Formación de medias cañas.

- Masillado de entregas, coqueras, etc.

Segmentos

Decoración